Image

Побудова багатофакторної моделі чинників впливу на захворюваність населення України

Опис:

У ході роботи проведено моніторинг факторів, які могли б впливати на рівень захворюваності населення України у період з 1995 по 2017 роки. Виявлено дві групи факторів, які здійснюють суттєвий вплив на захворюваність населення України: рівень споживання різних продуктів харчування та різні викиди в атмосферу. Побудовані три багатофакторні моделі на основі лінійних множинних регресійних моделей. Перша модель охопила фактори щодо рівня споживання продуктів, які самі по собі непогано корелювали з рівнем захворюваності. Друга модель охопила фактори, які пов’язані із викидами і станом атмосфери. Виконано поєднання факторів першої та другої моделі та отримано багатофакторну модель з 10-ма факторами. Коефіцієнт множинної кореляції моделі рівний 0,98. Це говорить про те, що модель добре узгоджена і показники здійснюють реальний комплексний вплив на захворюваність.

Навчальний заклад: Комунальний заклад "Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради"

Автор: Туманова Анна Вадимівна

Відділення: Математики

Секція: Прикладна математика

Область: Кіровоградська область