Image

Сенсорні та електричні властивості модифікованого та немодифікованого стунум (ІV) оксиду

Опис:

Робота присвячена дослідженню електричних та сенсорних вдастивостей які проявляє звичайний та модифікований ітрій(ІІІ) оксидом станум (ІV) оксид. Нами було синтезовано 1D наноструктурний станум(ІV) оксид методом CVD, який був досліджени йна рентгенівському дифрактометрі та скануючою електронною мікроскопією для визначення структури, розмірів та інших параметрів. Отриманий в результаті синтезу діоксид стануму було модифіковано, та досліджено електричні властивості в середовищі повітря, ацетону та вуглекислого газу . Було побудовано графіки залежності струму від прикладеної напруги за температури 23° С, та розраховано чутливість можифікованого і немодифікованого зразків. Виявлено, що обидва зразки мають досить великий опір у всіх середовищах, але модифікований має значно менший у порівнянні з немодифікованим. За результатами ВАХ було розраховано чутливість. Модифікація може як покращувати чутливість, так і погіршувати. У середовищі вуглекислого газу чутливість модифікованого зразка значно вища ніж немодифікованого, але в середовищі ацетону ми можемо спостерігати, що немодифікований зразок має кращу чутливість.

Навчальний заклад: ОЗНЗ Новоолександрівський НВК

Автор: Крепець Анастасія Олександрівна

Відділення: Хімії та біології

Секція: Хімія

Область: Київська область