Image

Лінгвостилістична характеристика мови сучасного медіапростору (на матеріалі телепередачі «Світське життя»)

Опис:

Мета проєкту полягає в дослідженні лінгвостилістичних особливостей мовлення ведучої та зіркових гостей телепередачі «Світського життя» на каналі «1+1».Результатом дослідження є систематизація і характеристика особливостей лексики, семантико-стилістичних та морфологічних засобів мовлення ведучої Катерини Осадчої та зіркових гостей телепередачі «Світське життя». З проведеного дослідження зроблено висновок, що в українських ЗМІ активно функціюють неологізми, авторські журналістські оказіоналізми, слова іншомовного походження, а також власне українські відповідники, що конкурують із запозиченнями, додаючи випускам телепередачі національного колориту. Зафіксовано велику кількість засобів стилістичного увиразнення: метафори, метонімії, фразеологізми, перифрази, епітети та оксиморони. На словотвірному рівні, Катерина Осадча використовує різноманітні суфікси для творення назв осіб, абстрактних іменників, часто послуговується фемінітивами, а для увиразнення свого мовлення та для надання певної характеристики ‒ використовує прикметники вищого та найвищого ступенів порівняння і прикметників із префіксацією. Усі ці засоби сприяють формуванню авторського стилю та емоційності викладу інформації.

Навчальний заклад: НВК "Гімназія - спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов" Генічеської районної ради Херсонської області

Автор: Меркушева Аліна Олександрівна

Відділення: Мовознавства

Секція: Українська мова

Область: Херсонська область