Image

Формування толерантності молодших школярів в умовах інклюзивної освіти

Опис:

Аналіз наукової літератури з проблеми підтримки школярів з особливими освітніми потребами показав, що залишається проблемним питання формування толерантного ставлення до них з боку оточення, що й викликало особистий інтерес до підготовки проєкту з обраної тематики. Метою проєкту є обґрунтування та реалізація програми формування толерантності молодших школярів в умовах інклюзивної освіти у позакласній діяльності. Одними з головних завдань проєкту було обґрунтування програми формування толерантності молодших школярів в умовах інклюзивної освіти у позакласній діяльності та експериментальна перевірка її ефективності.Найбільш цікавим під час реалізації мети проєкту було проведення заходів з формування емпатії, співпереживання та готовності бути другом для дітей з особливими освітніми потребами: «Я і мій колектив», «Кожен успішний по-своєму», «Сила у кожному», а також активному обговоренні книг «Познайомся – другом стань», «Зіркові казки». На цих заняттях учні проявили інтерес до життя дітей з інвалідністю, змогли переоцінити своє ставлення до них. Підвищенню знань про толерантність та терпиме ставлення до інших сприяло проведення заняття «Я- толерантна особистість». Найефективнішим засобом серед усіх були сюжетно-рольові, ігри-подорожі та театралізовані ігри. Окрім цього, ефективними виявилися ранкові зустрічі, виховні ситуації, творчі завдання з малювання, читання й обговорення художніх творів для дітей, перегляд і обговорення мультфільмів, тренінги «Підтримка у житті кожного», «Я і колектив». Зростання показників за усіма критеріями толерантності молодших школярів в учнів експериментальної групи свідчить про ефективність впровадження програми «Ми – всі рівні» у позакласну діяльність з формування навичок толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами.

Навчальний заклад: Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського

Автор: Блудова Санія Федорівна

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Педагогіка

Область: Харківська область