Image

MILITARY BAND – багатофункціональна мобільна система зв’язку на вузлах безпровідної сенсорної мережі

Опис:

В науково-дослідницькому проекті пропонується реалізація захищеної системи зв’язку з елементами GPS-навігації на основі застосування технології розподілених безпровідних сенсорних мереж (РБСМ) з метою вирішення комплексу завдань подвійного призначення.В проекті розглянуто принципи побудови та організація функціонування розподілених безпровідних сенсорних мереж, виконано аналіз до застосування технології у військових цілях. Крім того, здійснюється опис технології створення стаціонарних та мобільних компонентів безпровідної сенсорної мережі, а також її налаштування. Розглянуто можливість реалізації та побудови програмного інтерфейсу. Застосування системи захисту AES-128 робить її захищеною від можливості стороннього доступу до інформації, а технологія стрибкоподібного переходу між каналами підвищує загальну стійкість системи до дії активних і пасивних завад. Алгоритм кодування міжканальних переходів дозволяє зменшити ймовірність перехоплення повідомлень супротивником. Застосування стандарту ZigBee надає змогу використовувати частотний діапазон 2,4 ГГЦ з виділенням 16 окремих каналів зв’язку.Проект має чітко виражену практичну направленість і може бути використана для реалізації широкого класу задач.

Навчальний заклад: Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського

Автор: Андрущенко Роман Романович

Відділення: Технічних наук

Секція: Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Область: Полтавська область