Image

“Маланка”: календарно-обрядовий фольклор зимового циклу села Монастирок-Оглядівський Радехівського району Львівської області

Опис:

ті чи актуальності теми. Маланка в календарно-обрядовому фольклорі зимового циклу різдвяно-новорічного періоду – явище неординарне, як за своїм змістом, так і за наявністю окремих слів, образів, символів, мотивів, що пов’язане із давністю цього жанру і становить невід’ємну частину великого пласту народного календаря. Нашим завданням було зібрати та проаналізувати фольклор села Монастирок-Оглядівський Радехівського району Львівської області та на основі порівняльного аналізу з’ясувати особливості водіння Маланки у селі Монастирок-Оглядівський Радехівського району Львівської області.В системі обрядових комплексів виділено такі складові, як: акціональна (включає у себе усі дії, спрямовані на виконання визначених традицією ритуалів Маланки; предметна (маланкові атрибути: коза, маска тощо). словесна (щедрівки, колядки, різноманітні словесні формули-побажання, присутні під час обряду, що мали підсилити акціональну складову ритуалу.З’ясовано, що різдвяно-новорічний фольклор мешканців села Монастирок-Оглядівський Радехівського району з усіма типовими явищами гармонійно вплітається у канву загальноукраїнського народного календаря. Найбільше подібностей в окремих явищах різдвяно-маланкової творчості тут простежуємо із сусіднім стосовно Радехівщини етнографічним районом - Наддніпрянщиною.

Навчальний заклад: ліцей "Львівський"

Автор: Кириченко Вікторія Дмитрівна

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Фольклористика

Область: Львівська область