Image

Наратологічні особливості роману Юрія Винничука "Танґо смерті"

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу наратологічних особливостей роману Юрія Винничука «Танґо смерті».Юрій Винничук — одна з найбільш яскравих постатей сучасної української літератури. Твори письменника характеризуються цікавим сюжетом, вишуканістю мови, національним колоритом, інтертекстуальністю, експериментаторством та грою з читачем. Нами досліджено наратологічні аспекти творчості Ю. Винничука на прикладі роману «Танґо смерті». Наратологічний аналіз сприяє глибшому розумінню оповідної стратегії та способу вираження світогляду митців. У роботі висвітлення особливостей наративу розкрито за допомогою підбору, систематизації, опису та аналізу інформації, визначено систему відношень між наратором і персонажами, наратором і читачами у творі.Важливим елементом дослідження є аналіз становлення парадигми наративного дискурсу в сучасному літературознавстві, виявлено типи нараторів та їх фунцкції у творі (за типологією Ж. Женетта).

Навчальний заклад: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут журналістики

Автор: Міненок Ангеліна Сергіївна

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Українська література

Область: Чернігівська область