Image

Вплив нанокремнію на ріст однодольних і дводольних рослин

Опис:

Деградація ґрунтового покриву, забруднення навколишнього середовища, зниження якості сільськогосподарських продуктів ─ чинники, що безумовно мають негативний вплив на ріст рослинних культур. А оскільки світовий досвід показує перспективність використання кремнієвих добрив в сучасному землеробстві - застосування його як добрива може стати актуальним резервом для підвищення ефективності рослинництва планети. Синтезовані фізичним чи хімічним способом наночастинки металів також мають комплекс фізико-хімічних властивостей, які часто радикально відрізняються від тієї самої речовини у формі суцільних фаз або макроскопічних дисперсій.Тому дослідницька робота присвячена вивченню впливу часток нанокремнію на процеси морфогенезу кореневої системи проростків Arabidopsis thaliana та визначення рівеня іх генотоксичності по відношенню до Allium cepa. Проведене дослідження показує можливість практичного використання 0,07% розчину нанокремнію як фітостимулюючого засобу та демонструє відсутність генотоксичного впливу з боку наночастинок SiO2.

Навчальний заклад: Київстький національний університет ім.Т.Г.Шевченка (Інститут високих технологій)

Автор: Абашкіна Маргарита Сергіївна

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Агрономія

Область: м. Київ