Image

Одновимірне випадкове симетричне блукання точки

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено одновимірному випадковому симетричному блуканню точки. У роботі проведено дослідження випадкового симетричного блукання в заданих межах. Отримано та систематизовано ряд лем та теорем, які стосуються кількості шляхів з певної властивістю. Отримано формули на кількість шляхів, що закінчуються у певній точці і не виходять за певні межі. Отримані результати було застосовано для описання такого фундаментального явища, як рух світла. Для цього розглянуто модель руху фотонів як випадкове симетричне блукання точок.

Навчальний заклад: Природничо-науковий ліцей №145 м. Києва

Автор: Козир Єгор Денисович

Відділення: Математики

Секція: Математика

Область: м. Київ