Image

Війська Південного (4-го Українського) фронту у боях на Приазов’ї (вересень – жовтень 1943 р.)

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу бойових дії військ Південного (4-го Українського) фронту у Приазов’ї восени 1943 р., зокрема вигнанню нацистських окупантів з Маріуполя, Осипенка та Мелітополя.Актуальність обраної проблеми зумовлена тим, що Україна в часи Другої світової війни посідала дуже важливе місце у військово-політичних планах Радянського Союзу та нацистської Німеччини. Це обумовило велике стратегічне значення битви за Україну, яка відбувалася в 1943 р. Саме тому в історичній пам’яті українців велике значення має 75-річний ювілей вигнання нацистських окупантів з території України, що відзначався 28 жовтня 2019 р. В контексті цього великий науковий інтерес становить вивчення проблеми щодо військової операції радянських військ у Приазов’ї, яку здійснювали війська 4-го Українського фронту протягом вересня – жовтня 1943 р.Комплексний аналіз бойових дій військ Південного фронту у Приазов’ї, дозволив дійти висновків, що їхні військові успіхи обумовили вигнання нацистських загарбників з території України. Перспективи подальших досліджень вбачаємо в залученні нових джерел, розширенні кола наукової літератури, поглибленні аналізу досліджуваної проблеми.

Навчальний заклад: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Автор: Дудін Данило Сергійович

Відділення: Історії

Секція: Історія України

Область: Донецька область