Image

Дослідження механізму привода швейної машинки BIELEFELD NÄHMASCHINEN & FAHRRAD FABRIK HENGSTENBERG

Опис:

Тема роботи: Дослідження механізму привода швейної машинки BIELEFELD NÄHMASCHINEN & FAHRRAD FABRIK HENGSTENBERG. У роботі вперше вирішено актуальне наукове завдання теорії механізмів та машин, що полягає у визначенні рівняння руху човника та лапки механізму приводу швейної машинки типу «BIELEFELD NÄHMASCHINEN & FAHRRAD FABRIK HENGSTENBERG».Метою роботи є отримання математичних залежностей руху виконавчого механізму швейної машинки. Об’єктом дослідження є механічні процеси, що виникають при роботі привода швейної машинки Bielefeld Nähmaschinen & Fahrrad Fabrik Hengstenberg. Предметом дослідження є параметри механізму швейної машинки фірми Аnker-Werke. Методи дослідження: методи фізичного моделювання; твердотіле комп’ютерне моделювання в SOLIDWORKS; вимірювально-інструментальні методи. Практична цінність отриманих результатів полягає у тому, що копіювання механізму машинки Bielefeld Nähmaschinen & Fahrrad Fabrik Hengstenberg дозволяє створити вітчизняні швейні машинки з міцним і високонадійним приводом.

Навчальний заклад: Національний технічний університет «Дніпровська Політехніка»

Автор: Захарова Діана Романівна

Відділення: Технічних наук

Секція: Науково-технічна творчість та винахідництво

Область: Дніпропетровська область