Image

Використання льоду для захисту від радіоактивних матеріалів

Опис:

В ході роботи нами було проведено два досліди.У першому досліді ми визначили лінійний коефіцієнт поглинання речовиною та ефективний переріз. Значення ми отримали менші за відповідні значення для олова, свинцю та міді, але сумірні із значеннями для алюмінію! Це дає підстави стверджувати, що лід можна використовувати для захисту від радіації. У другому досліді, ми підтверджували властивість льоду витісняти чужорідні молекули за фронт кристалу під час кристалізації. У декількох серіях ми встановили, що лід витісняє легші нерозчинні речовити у напрямку градієнта температур!

Навчальний заклад: Був учнем 11 класу Жуківського навчально-виховногокомплексу І-ІІІ ступенів дитячий садок, наразі студент 1 курсу Національного технічногоуніверситету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Автор: Вахненко Андрій Сергійович

Відділення: Технічних наук

Секція: Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Область: Київська область