Image

Оцінка розвитку ринку інновацій в сучасних умовах

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу розвитку ринків інновацій та його окремих складових, аналізу основних існуючих підходів до розподілу ринку інновацій з точки зору його оцінки.Аналіз практичного застосування існуючих методологічних підходів оцінки науково-технологічного та інноваційного розвитку в сучасних умовах свідчить про недостатність використовуваних методів оцінки розвитку інноваційного ринку. Це обумовлює актуальність обраної теми.Автором були розглянуті існуючі підходи до визначення змісту інноваційного ринку, а також до методів виділення на ньому окремих частин, що дало змогу зробити висновок про те, що для проведення аналізу та оцінки розвитку сучасного ринку інновацій існує потреба провести більш детальне сегментування ринку інновацій, зокрема, виділення в ньому частин з особливими умовами функціонування та розвитку. Автором роботи було розроблено оригінальну анкету з опитування IT-підприємств з метою отримання статистичних даних для розрахунку впливу показників інноваційної активності підприємств, впровадження інновацій на темпи зміни обсягів виробництва інноваційної продукції, яка дозволяє зберігати конфіденційність інформації.Обґрунтовано методичний підхід щодо здійснення оцінки розвитку ринку інновацій, який, на відміну від відомих, базується на визначенні за рахунок використання методів кореляційно-регресійного аналізу серед усіх показників оцінки розвитку інноваційного ринку, або його сегментів таких показників, які більшою мірою відображають розвиток ринку інновацій або його складових, що дозволяє заощаджувати часові, трудові та технічні ресурси для оцінки розвитку ринку інновацій та його моніторингу, визначати рушійні сили розвитку в сучасних умовах.

Навчальний заклад: Харківський навчально-виховний комплекс № 45 “Академічна гімназія” Харківської міської ради Харківської області, м. Харків

Автор: Бабаєв Мирон В'ячеславович

Відділення: Економіки

Секція: Економічна теорія та історія економічної думки

Область: Харківська область