Image

Експериментальне дослідження світлотехнічних характеристик світлодіоду компанії CREE моделі XPL-HD

Опис:

Проект присвячено вирішенню актуальної наукової задачі, а саме - дослідженню ККД популярного високотехнологічного світлодіоду. На шестидесяти п'яти сторінках роботи можна побачити вступ, чотири розділи, висновки, а також чотирнадцять додатків. Перша частина містить трохи теорії, що дозволяє зрозуміти необхіднисть та вагомість отриманих результатів. Решта частин та додатки описують грунтовне вирішення поставленої задачі та демонструють отримани результати. В процесі роботи було проведено та математично оброблено більше шестисот вдалих дослідів. Більше тисячі дослідів було відбраковано, перш ніж було отримано задовільній результат. В результаті було вперше отримано дві залежності та пакет графіків, що їх демонструють.

Навчальний заклад: Київській національний Університет імені Тараса Шевченка

Автор: Гільмутдінов Ільдар Рінатович

Відділення: Технічних наук

Секція: Електроніка та приладобудування

Область: Дніпропетровська область