Image

Новітні математичні алгоритми побудови фрактальних кривих для реалізації візуальних рішень

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню математичних алгоритмів побудови загальновідомих фрактальних кривих, їх модифікацій та принципів, на яких ґрунтуються деякі види алгебраїчних фракталів. Досліджено математичну сутність фракталів, сучасні тенденції розвитку та деякі сфери застосування фрактальної геометрії. Описано та розроблено алгоритми побудови загальновідомих алгебраїчних й геометричних фрактальних кривих, їх модифікацій та авторських фракталів. Для реалізації розроблених алгоритмів було складено програмне забезпечення. Подано отримані візуальні зображення фрактальних кривих у вигляді картинок. Знайдено та описано практичне застосування отриманих візуальних зображень у сферах дизайну, маркетингу. Розроблено прототипи логотипів та емблем на основі фрактальної графіки.

Навчальний заклад: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Автор: Ситник Євгеній Валентинович

Відділення: Математики

Секція: Прикладна математика

Область: Київська область