Image

Оніми як виразник концепту часу в романі Василя Шкляра "Залишенець"

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу онімного простору роману Василя Шкляра «Залишенець» й виявленню особливостей ономастичного письма автора. Визначено, що оніми, або власні назви, є невід’ємною складовою прозового твору на історичну тематику. Власні назви у поданому творі – поліфункціональні й можуть бути класифіковані за різними принципами, переважаючим з яких є лексико-семантичний. Розгалужена система ономастичного простору роману «Залишенець», функціональне навантаження власних назв, трансформація їхньої морфемної будови, використання різнопланової семантики онімних полів дали можливість автору акцентувати увагу на певному часовому просторі – такі риси є виявом ідіостилю В.Шкляра.

Навчальний заклад: Національний авіаційний університет

Автор: Голуб Анастасія Олексіївна

Відділення: Мовознавства

Секція: Українська мова

Область: Запорізька область