Image

Геліотермальна енергетика. Розвиток у світі та в Україні

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу світового досвіду з експлуатації геліотермальних електростанцій та вивченню перспектив розвитку даної технології в Україні і сприянню пропаганді використання відновлювальної енергетики. Актуальність роботи полягає в тому, що вирішення питання підвищення енергоефективності, зменшення енерговитратності підприємств та зниження впливу на навколишнє середовище з боку енергетичного сектора для України є пріоритетними у сьогоденні. Автором проаналізовано світовий досвід використання геліотермальних електростанцій баштового типу та з підземними-басейнами накопичувачами. Доведено доцільність застосування досвіду США, Данії та інших країн для розвитку геліотермальних електростанцій на території Донецької області. У ході дослідження автором з’ясовано, що Україна лише починає активно реалізовувати різні проекти з впровадження альтернативних джерел енергії. Практичне значення роботи полягає в тому, що ці результати можуть бути використані у пропаганді застосування новітніх технологій розвитку відновлювальної енергетики, а саме впровадження геліотермальних електростанцій з підземними басейнами-накопичувачами на території Донецької та Дніпропетровської областей, що дозволить за умов високої концентрації населення ефективніше використовувати такий тип альтернативної енергетики і зменшувати антропогенне навантаження на навколишнє середовище. Розвиток даної технології та інших видів ВДЕ дасть потужні стимули в соціально-економічній сфері, продемонструє готовність України приєднатися до всесвітньої справи боротьби з екологічними проблемами, спростить шлях до євроінтеграції.

Навчальний заклад: Красноармійський міський ліцей "Надія" м. Покровськ

Автор: Чарченко Єлизавета Вікторівна

Відділення: Наук про Землю

Секція: Географія та ландшафтознавство

Область: Донецька область