Image

miR-34a, miR-124a, miR-155 як лабораторний маркер ефективності хіміотерапії при аденокарциномі молочної залози

Опис:

Дана робота присвячена методу дослідження ефективності хіміотерапії при аденокарциномі молочної залози, шляхом оцінки рівня експресії miR-34a, miR-124a, miR-155 в зразках тканин пацієнта до хіміотерапії та після застосування ад’ювантної хіміотерапії. Метою роботи є експериментальне виявлення залежності рівня експресії досліджуваних мікроРНК у зразках біоматеріалу з інтенсивністю прогресування раку молочної залози й ефективністю проведеної хіміотерапії (гіпотеза дослідження).У дослідженні взяли участь 10 волонтерів з аденокарциномою молочної залози. В кожного з хворих взяли три проби тканин: біопсія тканин прилеглих до пухлини до хіміотерапії, хірургічний зразок пухлини після хіміотерапії та біопсія прилеглих до пухлини тканин після хіміотерапії. Дані зразки перевірили на рівень трьох досліджуваних мікроРНК: miR-34a, miR-124a, miR-155.Отримавши позитивні результати експерименту на користь нашої гіпотези, ми змогли зробити наступні висновки: збільшення кількості рівня експресії miR-34a, miR-124a та зниження рівня експресії miR-155 засвідчує ефективність проведеної хіміотерапії та зменшення інтенсивності канцерогенезу.

Навчальний заклад: Київський ліцей №38

Автор: Підлипенець Олексій Олексіцович

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Селекція та генетика

Область: м. Київ