Image

Роль дистанційної освіти у самореалізації особистості

Опис:

Зважаючи на мінливість та швиткоплиність сучасного суспільного буття освіта стала відігравати дуже важливу роль, тому дослідження її нових ворм є прогресивним аспектом наукової діяльності. У 2020 році людство сколихнув жахливий вірус, який дав змогу переосмислити власні цінності і дав поштовх до розвитку дистанційного навчання. Дистанційна освіта є невідємною складовою сучасного суспільного життя, тому постає необхідність дослідити її вплив на становлення та самореалізацію особистості в філософському аспекті . В роботі проаналізовано філософське поняття осіти та самоосвіти в контексті впливу на особистість і виокремлено позитивні і негативні аспекти данного феномену. Зроблено чіткі висновки, що підсумовують всю пророблену роботу.

Навчальний заклад: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Автор: Терпіль Анастасія Олександрівна

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Філософія

Область: Волинська область