Image

Образ людини кіберсуспільства

Опис:

В роботі «Образ людини кіберсуспільство» автором була поставлена мета дослідити соціальні та онтологічні виміри образу людини кіберсуспільства.Наукова новизна дослідження полягає у всебічному аналізі соціальної та онтологічної складових образу людини кіберсуспільства. Визначено і оприявлено нові виміри екзистенціалів людини кіберсуспільства, що ґрунтуються на синкретичності ірраціональної та раціональної складових людського буття.Об’єктом даного дослідження виступає історико-філософський дискурс мислителів кінця ХХ – початку ХХІ століть.Предметом дослідження постає вивчення образу людини кіберсуспільства інформаційно-комунікативної доби.Аналітичні висновки даної роботи були апробовані на наукових конференціях та надруковані у наукових збірках.

Навчальний заклад: Харківський національний університет радіоелектроніки

Автор: Долгий Андрій Іванович

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Філософія

Область: Донецька область