Image

Історико-культурницька діяльність та опозиційність Юрія Лавріненка в екзилі (40-80-ті роки ХХ століття)

Опис:

Наша робота полягає в постановці та розробці актуальної проблеми, що не дістала в історичній науці всебічного й об’єктивного висвітлення, а саме: вивченні постаті Юрія Лавріненка та його оточення у різні періоди життя за кордоном, створення культурних осередків на теренах Європи (Мистецький Український Рух) та у США (Об’єднання Українських Письменників «Слово») зусиллями найкращих представників української інтелігенції в екзилі, глибокому аналізі історико-культурницької діяльності Ю. Лавріненка з метою збереження та популяризації української культури, літератури та мистецтва в світі, розкритті суті сталінського тоталітаризму та радянської системи в цілому. У роботі уперше введено в науковий обіг архівні матеріали та проаналізовано скрипти передач на радіо «Свобода».У дослідженні доведено, що історико-культурницька діяльність Ю. Лавріненка, його авторські передачі на радіо «Свобода» в 50-60-ті рр. ХХ століття несуть історичну правду та розвінчують ідеологічні догми радянської тоталітарної системи.

Навчальний заклад: Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка

Автор: Приймак Олексій Ігорович

Відділення: Історії

Секція: Історія України

Область: м. Київ