Image

Розвиток фінансового лізингу в Україні

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу розвитку фінансового лізингу в Україні. Термін лізинг походить від англійського дієслова «to lease» – наймати, брати в оренду. Світовий банк визначає лізинг як контрактні відносини між двома сторонами, які дають змогу одній стороні використовувати майно, що є власністю іншої сторони, в обмін на обумовлені контрактом періодичні платежі. Фінансовий лізинг розвивається дуже стрімко у розвинутих країнах. Що стосується розвитку фінансового лізингу в Україні, то цей розвиток гальмується. Цей фактор обумовлює актуальність роботи. Було узагальнено теоретичні підходи щодо розвитку фінансового лізингу, розглянуто суб’єкти та об’єкти лізингових відносин. Було подано перелік імен видатних вчених, які займалися вивченням процесу лізингу. Також були розглянуті історія походження терміну «лізинг» та перші лізингові операції у світі, відмінності лізингу від кредиту. Була проаналізована статистика розвитку фінансового лізингу в Україні та світі. Була наведена низка країн-лідерів з розвитку лізингових відносин. Аналіз кількості лізингових договорів (діючих та укладених) за різні періоди дав змогу зробити висновок, що не всі укладені договори реалізуються. Аналіз розвитку фінансового лізингу у розрізі галузей дозволяє автору зробити висновок, що найбільш поширеними лізинговими операціями є операції у таких галузях, як сільське господарство, транспорт та харчова промисловість. У рамках наукової роботи автором було розроблено оригінальну анкету за допомогою Google Forms з визначенням перешкод розвитку фінансового лізингу в Україні та отримано відповіді від українських компаній (потенційних лізинго-одержувачів). Запропоновано методичний підхід інтенсифікації розвитку фінансового лізингу в Україні, який, на відміну від відомих, полягає у використанні диверсифікованості щодо визначення компаній лізингодавців та використанні їх послуг лізинго-одержувачами в Україні за сприятливих умов для обох сторін; що дає змогу підвищувати статистику використання фінансового лізингу в Україні.

Навчальний заклад: Харківський навчально-виховний комплекс № 45 «Академічна гімназія» Харківської міської ради Харківської області

Автор: Момот Олег Мирославович

Відділення: Економіки

Секція: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Область: Харківська область