Image

Константи авторського стилю в збірці поезії "Витоки"

Опис:

Наукове дослідження «Константи авторського стилю в збірці «Витоки» є спробою виокремити ті індивідуальні особливості, які притаманні моїм поезіям на лексичному рівні, окреслити проблемно-тематичні константи. Збірка складається з трьох розділів. Ми дослідили константи авторського стилю в збірці «Витоки». Серед найвагоміших знаходимо такі поетичні образи, як «рідна земля», «війна», «мати», «мрія».Серед стильових прийомів збірки «Витоки» є використання яскравих тропів. Найбільш уживаним художнім засобом у збірці є епітет.

Навчальний заклад: Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка

Автор: Ковалінська Анастасія Іванівна

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Літературна творчість

Область: Хмельницька область