Image

Інноваційні методи створення позитивного соціально-психологічного клімату в учнівському інклюзивному колективі

Опис:

Наукова робота стосується проблеми створення позитивного соціально-психологічного клімату в учнівському інклюзивному колективі, що відповідає вимогам новітніх освітніх стандартів, принципам гуманізації та врахування інтересів дітей з особливими освітніми потребами, включення кожної дитини в загальноосвітній процес, забезпечення її права на освіту.Нами проаналізовано сучасні погляди на проблему інклюзивного навчання,виявлено новітні методи організації дитячої взаємодії, які активно проваджуються у педагогічній діяльності. Дослідницьким шляхом підтверджена ефективність застосування інноваційних методів групової взаємодії щодо створення позитивного соціально-психологічного клімату в учнівському інклюзивному колективі через укладання та впровадженнякомплексної програми на основі таких інноваційних методів: психогімнастика, метод казки у поєднанні з тістопластикою, театралізацією, малюнковими історіями. Запропоновані методи показали свою універсальність, оскільки зручні і прості у використанні, із задоволенням виконуються дітьми, сприяють творчому самовираженню, підвищенню самооцінки, формуванню довільності та саморегуляції поведінки, підвищують згуртованість у дитячому колективі.За результатами проведеної роботи укладені методичні рекомендації щодо використання зазначених інноваційних методів для створення позитивного соціально-психологічного клімату в інклюзивному учнівському колективі, які успішно використовуються педагогами в інклюзивних класах в період адаптації.

Навчальний заклад: НТУ "Дніпровська політехніка"

Автор: Заріцка Діна Анатоліївна

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Педагогіка

Область: Дніпропетровська область