Image

Ідеї "сродної праці" Г. Сковороди як джерело професійного самовизначення випускників ЗНЗ

Опис:

Сучасне українське освітнє середовище зазнає суттєвих змін, що вимагає пошуку нових підходів до профорієнтаційної роботи в навчальному закладі.Дослідження включає науково-теоретичний аналіз проблеми професійного самовизначення випускників ЗНЗ на підставі філософських ідей Григорія Сковороди.Обґрунтовано теоретичні засади професійного самовизначення учнів-випускників ЗНЗ; уточнено сутність поняття «професійне самовизначення»; визначено доцільність використання філософських й педагогічних надбань Г. Сковороди, в тому числі ідей щодо сродності праці в профорієнтації шкільної молоді.Розроблено технологічну карту створення проєкту «Мій вибір професії – мій свідомий крок у майбутнє!» та здійснено його апробацію.Відповідно до завдань психодіагностичного дослідження розроблено та створено комплекс методик, що складається із взаємопов’язаних тестів та власно розробленої авторської анкети, обґрунтовано необхідність та адекватність проєкту вимогам та концептуальним положенням НУШ, описано структуру проєкту та його складових, проведено аналіз та інтерпретацію результатів дослідження. Сформульовано загальні висновки щодо отриманих результатів вирішення завдань наукової роботи.Отримані результати свідчать про досягнення визначеної мети дослідження.

Навчальний заклад: Одеський юридичний ліцей Одеської міської ради Одеської області

Автор: Зозуля Олександра Олександрівна

Відділення: Хімії та біології

Секція: Психологія

Область: Одеська облась