Image

Ціннісні орієнтири покоління Z (узагальнюючий аналіз за результатами дослідження 2017-2019 рр.)

Опис:

Оскільки саме в підлітковому віці відбувається затвердження у дитини основних принципів її життя, а також формується певна індивідуальна форма поведінки та морально-ціннісна картина світу, вчених завжди цікавило питання про те, які фактори впливають на формування цієї картини та від чого вона в більшій мірі залежить. Тема соціалізації підлітків у ракурсі теорії поколінь взагалі не була предметом спеціального вивчення українськими соціологами. Основне дослідницьке питання роботи: якими є ціннісні орієнтири українського покоління Z? Відповідь на нього допоможе полегшити адаптацію студентів та школярів у навчальному процесі, роботодавцям – зрозуміти мотиваційні очікування молодих спеціалістів. Загальна мета комплексного дослідження 2017-2019 рр. – визначити ціннісні орієнтири покоління Z в українських реаліях. Наше дослідження триває третій рік. Враховуючи вікові особливості та інтереси підлітків, ми вирішили визначити три найбільш актуальні сфери, щодо яких і провели комплексне соціологічне дослідження ціннісних орієнтирів: вибору майбутньої професії, дозвілля та бачення поколінням Z родинних цінностей. Завдання дослідження: дати визначення поняттю «покоління Z»; визначити характерні особливості покоління Z; визначити вплив особливостей покоління Z на ціннісні пріоритети; створити на основі дослідження попередніх років узагальнюючий портрет українського покоління Z.

Навчальний заклад: Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна

Автор: Василенко Софія Геннадіївна

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Соціологія

Область: Харківська область