Image

Оптимізаційні задачі та методи їх розв'язування

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу класу оптимізаційних задач, а також методам їх розв’язування.Досліджено задачі лінійного та нелінійного програмування. Розкрито особливості графічного методу, симплекс-методу, застосування похідної та засобів елементарної математики, а також їх застосування до розв’язання оптимізаційних задач.Проаналізовано науково-критичні дослідження, в яких обґрунтовується поняття класу оптимізаційних задач, розкривається суть того чи іншого методу та його застосування до розв’язання оптимізаційних задач, наводяться приклади розв’язання таких задач.Досліджено застосування різних методів до розв’язання практичних задач оптимального планування. Застосовано програмні засоби (GRAN1) та середовища (MSEXCEL) до розв’язання оптимізаційних задач.Проаналізовано можливості застосування симплекс-методу, графічного методу, застосування похідної та засобів елементарної математики до розв’язання задач, сформульованих практичними проблемами людини.Ключові слова: Оптимізаційні задачі, лінійне й нелінійне програмування, симплекс-метод, графічний метод, застосування похідної, засоби елементарної математики.

Навчальний заклад: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Автор: Лугінін Богдан Андрійович

Відділення: Математики

Секція: Математика

Область: Волинська область