Image

Морфо-синтаксична організація німецькомовного юридичного тексту (на матеріалі тексту конституції Німеччини)

Опис:

На сьогоднішній день теорія синтаксису не обмежується тільки-но вивченням структурної будови речення, його класифікацій за різними критеріями; у фокус інтересів мовознавців потрапляє взаємозв'язок предикативних структур, мовленнєвих вимог та соціально-детермінованого контексту. Робота стосується визначення статусу законодавчого тексту в парадигмі юридичних документів, аналізу формально-граматичної структури, а також аналізу актомовленнєвої організації тексту конституції. Актуальність дослідження обумовлюється загальною орієнтацією сучасної лінгвістики на вивчення мовлення як динамічного процесу, зростаючим у всьому світі інтересом до теоретичних та прикладних проблем діяльнісного підходу до мови, у зв‘язку з чим більшого значення набувають питання співвідношення мови та суспільства.

Навчальний заклад: Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

Автор: Шеремет Андрій Павлович

Відділення: Мовознавства

Секція: Німецька мова

Область: Запорізька область