Image

ФІлософування з дітьми в епістолярії "Кав'ярня мертвих філософів" В. Гьосле і Нори К. та в романі "Світ Софії" Ю. Гордера

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено проблемі практичного філософування з дітьми. Досліджено епістолярій «Кав´ярня мертвих філософів» В. Гьосле і Нори К. та роман «Світ Софії» Ю. Гордера з метою визначення стратегій та методів філософування. Визначено основні стратегії і методи філософування. Акцентовано, що названі твори не лише демонструють, як можна філософувати з дітьми, а й можуть використовуватися в якості основи для таких філософувань.Запропоновановикористовувати представлені матеріали для філософсько- рефлексивноїдіяльностіучнівпід час вивченнясоціально-гуманітарнихдисциплін, на заняттяхзіспецкурсів, предметів за вибором, факультативів, припроведеннівиховних годин тощо.

Навчальний заклад: КНУ імені Тараса Шевченка (м. Київ)

Автор: Овчаренко Едуард Геннадійович

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Філософія

Область: Полтавська область