Image

Символіка чисел та особливості вживання числівників у російських народних чарівних казках

Опис:

Дослідницька робота присвячена вивченню символіки чисел і визначенню особливостей вживання числівників у російських народних чарівних казках. До культурних універсалій, представлених у будь-якій національно-мовній картині світу, відноситься і число, а також його мовне вираження. Система поглядів, яка заснована на символіці чисел, – це результат історичних подій, що відображають еволюцію поняття числа від абстрактно-теоретичних до образно-чуттєвих уявлень народу. Нами було виділено 563 числівники із 51 російської народної чарівної казки. У роботі розкриті особливості вживання числівників, що відображають народні вірування, їхні лексико-граматичні характеристики та роль у формуванні числової моделі світу. Важливим елементом нашого дослідження є аналіз не тільки кількісної, але й якісної характеристики числівників російської мови. Вибір числівника в текстах казок не випадковий, а ґрунтується на символічному осмисленні чисел певного етапу культурного життя народу. Числівники, в яких закладено сакральне значення, в російських народних чарівних казках є символами не тільки національної, а й світової культури, що пояснюється спільністю шляхів розвитку людства.

Навчальний заклад: Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41

Автор: Василець Софія Віталіївна

Відділення: Мовознавства

Секція: Російська мова

Область: Дніпропетровська область