Image

Атаки типу Блейхенбахера на узагальнені схеми Ель-Гамаля

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено побудові атак типу Блейхенбахера на узагальнені схеми цифрового підпису Ель-Гамаля. Основною метою роботи є дослідження стійкості узагальнених схем цифрового підпису Ель-Гамаля до криптоаналітичних атак, що дозволить обґрунтувати їх стійкість при використанні.Тема дослідження є актуальною, оскільки в сучасному світі для забезпечення високого рівня захисту інформації використовують асиметричні криптосистеми, до яких належить криптосистема Ель-Гамаля. Щоб побудувати стійкий захист інформації, потрібно дослідити можливі варіанти атак та обрати найбезпечніший алгоритм цифрового підпису, тому в даній роботі розглядаються атаки типу Блейхенбахера на узагальнену схему підпису Ель-Гамаля, на основі яких можна зробити висновок про стійкість даного алгоритму.У першому розділі розглянуті класичні схеми шифрування та цифрового підпису Ель-Гамаля, атака Блейхенбахера на класичну схему цифрового підпису та узагальнені схеми цифрового підпису Ель-Гамаля. У другому розділі розглянута атака Блейхенбахера для довільної перестановки значень ±r, ±s, ±m замість параметрів А, В, С, та побудовані атаки типу Блейхенбахера на схеми цифрового підпису, у яких константа К відповідає будь-якому параметру з переліку А, В, С, за допомогою внесення модифікованих значень ключа k'.Результати роботи можуть бути застосовані для аналізу існуючих та створення нових надійних криптографічних алгоритмів.

Навчальний заклад: Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Автор: Зінькова Валентина Миколаївна

Відділення: Математики

Секція: Прикладна математика

Область: м. Київ