Image

Реальний та оніричний світи в особистісному світосприйнятті героїв(на прикладі романів Дзвінки Матіяш та Кетіля Бйорнстада)

Опис:

Метою дослідження є розкриття екзистенційних пошуків головних героїв роману Дзвінки Матіяш «Реквієм для листопаду» та Кетіля Бйорнстада «До музики» через їхній реальний та оніричний світи. Проблема пошуку сенсу життя в юнацькому віці є дуже актуальною. Реальний світ Дарини та Акселя було розглянуто через символи часу, дитячі спогади героїв, значення дому в житті обох молодих людей, їхню утечу в самотність. Дарина та Аксель сприймають сновидні картини як своєрідний спосіб спілкування, пізнання себе й навколишнього світу. У світі сновидінь та мрій молоді люди шукають підтримку, турботу й тепло, яких позбавлені в реальному житті. У роботі здійснено спробу дати власне тлумачення таких слів-символів, як канат, чотки, ріка, музика, а розкрити символічне значення картин Вінсента ван Гога, Едварда Мунка та Яна Генрика Розена, дослідити закодовані символи в оніричних картинах, використовуючи праці З. Фройда, К. Юнґа та Г. Міллера.

Навчальний заклад: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Автор: Остапчук Анастасія Юріївна

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Зарубіжна література

Область: Донецька область