Image

Міжнародна економічна інтеграція України та Європейського Союзу

Опис:

Дослідницьку роботу на тему “Міжнародна економічна інтеграція України та Європейського Союзу” присвячено вивченню сутності та форм міжнародної економічної інтеграції, еволюції інтеграційних процесів у ЄС, дослідженню процесу інтеграції України до Європейського Союзу і пов’язаних з цим проблем, аналізу економічних наслідків співпраці України та ЄС в рамках зони вільної торгівлі та пошуку шляхів для прискорення інтеграції України та ЄС. На сьогоднішній день Європейський Союз є найуспішнішим результатом міжнародної економічної інтеграції у світі. Інтеграція до ЄС є стратегічною метою України, проте на шляху до приєднання існують проблеми, які Україна має подолати. Тому дослідження проблем інтеграції України та ЄС і шляхів їх вирішення є актуальним питанням сьогодення. У роботі досліджено визначення міжнародної економічної інтеграції різними вченими-економістами, аргументовано вибір вектору інтеграції у Європейський Союз як найбільш доцільного, викладено результати проведеного SWOT-аналізу можливого вступу України до ЄС та аналізу відповідності стану України основним економічним критеріям вступу. Автором вивчено результати різних досліджень з оцінки очікуваних наслідків співпраці України та ЄС, проаналізовано економічні наслідки співпраці України та ЄС в рамках зони вільної торгівлі, що стало можливим після підписання Угоди про асоціацію, запропоновано заходи щодо покращення перспектив вступу України до ЄС. Україна має можливості для використання переваг євроінтеграції, проте стан економіки України не відповідає більшості критеріїв вступу. Автором запропоновані заходи у фінансовій та економічній сферах для прискорення набуття повноцінного членства у ЄС.

Навчальний заклад: Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

Автор: Оганджанян Антон Арсенович

Відділення: Економіки

Секція: Економічна теорія та історія економічної думки

Область: м. Київ