Image

Феномен кримськотатарської народної казки

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу специфіки кримськотатарської народної казки.Відомо, що казка виникла дуже давно. Це один із найстаріших жанрів фольклору. Казка з давніх-давен відображала віру й сподівання людей на краще життя, на щастя. Саме тому добро в ній завжди перемагало зло, розумні, чесні, працелюбні герої були сильнішими за ледарів та брехунів.Нами досліджено погляди різних науковців на поняття «народна казка», окреслено її основні структурно-композиційні особливості як одного з фольклорних жанрів.У науковій розвідці було схарактеризовано композиційні особливості кримськотатарських казок, проаналізовано образну систему творів, їхню мотивну структуру, розглянуто художньо-виражальні засоби.Під час дослідження було зроблено порівняльний аналіз кримськотатарських й українських казок, який уможливив виявити багато спільних рис у побудові казкового епосу, мотивній структурі, образній системі, що дозволяє стверджувати про особливу культурну комунікацію між кримцями та українцями, що сягає архаїчних етапів розвитку людського суспільства і тісно пов’язана з міфологічною свідомістю пращурів.

Навчальний заклад: Кременчуцький ліцей № 11 "Гарант" Кременчуцької міської ради Полтавської області

Автор: Безштанько Вікторія Євгенівна

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Кримськотатарська гуманітаристика

Область: Полтавська область