Image

Скарби вельбарської культури на території України

Опис:

В роботі аналізуються склад та можливі причини виникнення скарбів в ареалі вельбарської культури Волині та на території Поділля. Скарби вельбарської культури — Качинський, Борочицький, Ласківський та скарб із Бару не пов’язані із вельбарською культурою хронологічно, адже верхня межа функціонування вельбарських пам’яток на території України може бути окреслена рубежем IV — V ст. н.е. Виходячи із складу трьох (із чотирьох розглянутих у роботі) скарбів, де наявні парні срібні двопластинчасті жіночі фібули та елементи парадної багато оздобленої кінської збруї, висловлюється припущення невипадковості такої комплектації. Наявність у готських скарбах як парадної кінської збруї (археологічні артефакти чоловічої субкультури) так і двопластинчастих фібул (елементи жіночої субкультури) дозволяють припустити участь обох дійових осіб (чоловіка на коні та жінки) у певних урочистих, церемоніальних діях. Цілком вірогідно, що цей обряд був сформований гунською знаттю та поширений у V ст. на підкорену їй остготську чи гепідську еліту. Відображенням цього ритуалу стала комплектація групи готських скарбів.

Навчальний заклад: Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського"

Автор: Самчук Юрій Едуардович

Відділення: Історії

Секція: Археологія

Область: Волинська область