Image

Формування ключових компетентностей як основа виховання молоді в новій українській школі та національній скаутській організації України пласт

Опис:

Актуальність роботи полягає у вивченні малодослідженої проблеми формування ключових компетентностей у НУШ і Пласті. Мета – визначити особливості формування ключових компетентностей у НУШ і Пласті.Ми розглянули принципи компетентнісного підходу за Концепцією НУШ. Порівняли пластове виховання з формуванням ключових компетентностей в НУШ. Нами розроблено, проведено, оброблено онлайн-опитування 100 пластунів віком 11-18 років із Бельгії, Великої Британії, Німеччини, Польщі, України щодо важливості формування ключових компетентностей. Проаналізовано специфіку діяльності пластової станиці Івано-Франківська.Визначено формування ключових компетентностей як основу саморозвитку, національної самоідентифікації, самореалізації особистості в соціально-громадському житті. Підтверджено гіпотезу про необхідність взаємодії НУШ із Пластом у вихованні молоді на основі компетентнісного підходу та запропоновано рекомендації щодо співпраці НУШ і Пласту .

Навчальний заклад: Львівський національний університет імені Івана Франка

Автор: Федюк Ярина Василівна

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Педагогіка

Область: Івано-Франківська область