Image

Розвиток когнітивного компоненту медіакомпетентності учнів

Опис:

Розвиток медіакомпетентності учнів, не дивлячись на наявність наукових робіт та методичних розробок, є доволі актуальним та невирішеним питанням. Важливим є те, що більшість підлітків із легкістю опановують технічний та комунікативно-творчий компоненти медіакомпетентності, ігноруючи когнітивну складову, яка і робить перебування учнів у віртуальному світі небезпечним, ефективним і якісним. Метою дослідження є обгрунтування можливостей елективного спецкурсу «#яволодарвіртуальногосвіту» у розвитку когнітивного компоненту медіакомпетентності учнів 9-го класу. Нами розглянуто погляди вітчизняних і зарубіжних вчених на поняття та структуру медіакомпетентності; запропоновано та аргументовано авторське визначення «медіакомпетентність учня», ми переконані, що саме медіаосвіта є основою розвитку медіакомпетентності школярів. На мій погляд, важливим є дослідження стану сформованості компонентів медіакомпетентності в учнів 9-х класів Миколаївського муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки, на основі якого розроблено та апробовано елективний спецкурс «#яволодарвіртуальногосвіту» (розвиток когнітивного компененту медіакомпетентності учнів 9-х класів) та здійснено перевірку його ефективності. Наприкінці зроблено висновки щодо необхідності розвитку медіакомпетентності учнів, особливо її когнітивного компоненту. Доведена ефективність впровадження спецкурсів, на кшталт «#яволодарвіртуальногосвіту», у освітній процес

Навчальний заклад: Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки

Автор: Обухова Валерія Сергіївна

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Педагогіка

Область: Миколаївська область