Image

Активність сегментів мітохондріального дихального ланцюга плодової мушки Drosophila melanogaster за різних температур

Опис:

Робота присвячена вивченню ролі мітохондріального дихального ланцюга комах в адаптації до змін температури. Роботу виконано на модельному організмі – плодовій мушці Drosophila melanogaster, для якої на даний час добре розроблена методологія вивчення різних аспектів роботи мітохондрій.В огляді літератури розглянуті переваги та недоліки плодової мушки Drosophila melanogaster як модельного організму, а також спектр її використання для пошуку відповіді на фундаментальні питання біології. Проаналізовано шляхи адаптації комах до температури та згадано найбільш стійкі до температури види. Наведено також відомості щодо будови канонічного дихального ланцюга мітохондрій та роль мітохондрій у виробництві тепла.В роботі досліджено час виходу різних ліній плодової мушки з холодової коми, а також інтенсивність дихання, залежного від різних субстратів, в особин плодової мушки, утримуваних при різних температурах. Окрім того, були вивчені відмінності в диханні особин зі зміненим дихальним ланцюгом – таких, які експресують альтернативну дегідрогеназу відновленого нікотинамідаденіндинуклеотиду (НАДН) та альтернативну оксидазу.

Навчальний заклад: Вінницький національний медичний університет

Автор: Тацюк Петро Богданович

Відділення: Хімії та біології

Секція: Загальна біологія

Область: Івано-Франківська область