Image

Функціонування малих річок у міських екосистемах: оцінка антропогенного навантаження на прикладі річки Альта в межах міста Переяслава

Опис:

Роботу присвячено дослідженню техногенного навантаження на річку Альта у місті Переяславі та аналізу експериментальної перевірки впливу забруднювачів на екологічний стан вказаної водойми.В останні десятиріччя спостерігається кризове зменшення самовідновних функцій річок, обумовлене надмірним антропогенним навантаженням на водозбірні площі басейнів внаслідок екстенсивного ведення осподарювання.

Навчальний заклад: Переяславська загальноосвітня школа I-III ступенів 2

Автор: Ковальська Марія Олександрівна

Відділення: Наук про Землю

Секція: Гідрологія

Область: Київська область