Image

Лексико-граматичні засоби гендерної нейтралізації в англомовному політкоректному дискурсі на матеріалах міжнародно-правових документів ООН

Опис:

Дослідження спрямоване на вивчення мовних засобів передачі гендера в мові та способів усунення гендерного маркування в сучасному англомовному дискурсі. Актуальність дослідження полягає з одного боку в необхідністі вивчення та систематизації мовних засобів, спрямованих на усунення гендерної асиметрії при найменуванні осіб відносно статі та лексем, семантично пов’язаних з ідеєю статі, а з іншого боку в зростанні ролі ввічливості та поваги в процесі комунікації в межах політкоректності і пропагованої толерантності.Наше дослідження демонструє, що аналіз та систематизація наявних лексикограматичних засобів гендерної нейтралізації та способів усунення гендерного маркування сприяє впорядкуванню вибору мовних засобів для реалізації принципів гендерної нейтральності в мові, дає змогу забезпечити фахівців і студентів широким арсеналом засобів для впровадження гендерночутливої мови на письмі та у спілкуванні.

Навчальний заклад: ЗОШ 28 ім. гетьмана І. Виговського

Автор: Маханьова Марина Олексіївна

Відділення: Мовознавства

Секція: Англійська мова

Область: Житомирська область