Image

Ідіоімідж Дональда Трампа в медіадискусрі США

Опис:

У моїй роботі увага акцентується на певних засобах вербальної та невербальної комунікації, що є складовими мовної особистості та репрезентують її у політичному дискусрі. Зокрема, мовною особистістю виступає Дональд Трамп. У проєкті висвітлені лінгвокультурні характеристики обраного репрезентата, присутні дослідження його мовного інструментарію , наведені приклади використання Д. Трампом лінгвістичних засобів, а також додається їх аналіз із точки зору різних наук, зокрема семантики, семіотики, прагматики й тд. Окрім фокусування на мовному інструментарії, у роботі також достатня кількість уваги й аналізу приділяється такому аспекту, як "ідіоімідж" та феномену інфотеймента як невід'ємних складових політичного дискурсу в умовах сьогодення.

Навчальний заклад: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Автор: Воробйов Євгеній Дмитрович

Відділення: Мовознавства

Секція: Англійська мова

Область: Харківська область