Image

Соціальні аспекти поховального обряду населення черняхівської культури (за матеріалами польових досліджень Шишацького могильника на Полтавщині)

Опис:

Науково-дослідницьку роботу присвячено розкриттю та опису соціальних аспектів поховального обряду населення черняхівської культури на Полтавщині на прикладі некрополів черняхівської культури серед них – Компанійцівського та Лохвицького могильника, та окремих поховань Шишацького могильника, розкопки якого продовжуються до сьогодні.У процесі роботи зроблено висновки, що поховальні пам’ятки демонструють різноманітність рис поховального обряду черняхівської культури: поховання-кремації і поховання-інгумації; орієнтація померлих у північному, західному, східному та південному напрямках; конструкції поховальних споруд; різноманітний супровідний інвентар. Це підтверджує в цілому характерну для всієї черняхівської культури поліетнічність складу її носіїв. Кількість супровідного інвентарю з окремих поховань Шишацького могильника 39, 60, 100, 115 вказують на можливу суспільну диференціацію населення. На відміну від інших поховань - 88% безінвентарні інгумації, у яких відсутній чи майже відсутній супровідний інвентар. Про соціальний аспект у певній мірі можуть свідчити як розміри, так і глибина окремих поховань.

Навчальний заклад: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Автор: Сапєгін Владислав Сергійович

Відділення: Історії

Секція: Археологія

Область: Полтавська область