Image

Інтенсифікація розвитку стартапів за рахунок використання штучного інтелекту

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу розвитку стартапів за рахунок використання систем штучного інтелекту.Стартапи, як напрямок діяльності почали використовуватися досить нещодавно, тому економічна теорія процесу розвитку і створення стартапів, а також їх управління слабо розвине- на. Існує мало джерел теоритичної інформації, які були б написані економістами, які мають до- свід у цій сфері або ж працюють в ній. Штучний інтелект також є відносно новим напрямком сучасних технологій у роботі підприємств. Ці фактори обумовлюють актуальність роботи.У роботі було проведено аналіз статистичної та теоретичної інформації щодо розвитку стартапів із використанням систем штучного інтелекту, на основі якого були виявлені сучасні проблеми стартапів та роль штучного інтелекту у бізнесі. Було надано загальні характеристики стартапів та штучного інтелекту, та зроблено висновок, що у розробці стартапів доцільно вико- ристання методів та систем штучного інтелекту. Автором було розроблено анкету та проведено опитування стартапів різних галузей щодо використання методів та систем штучного інтелекту у своїй діяльності, на основі якого було розроблено статистику використання методів штучного інтелекту стартапами.В рамках роботи було розроблено демонстраційний чат-бот-помічник, який може пе- ревірити ідею користувача на унікальність та дати пораду користувачеві щодо перспективної ідеї для створення стартапу у перспективних галузях сьогодення. Автором роботи було запро- поновано удосконалення існуючої моделі розвитку стартапів, яка орієнтована на сучасні техно- логії.Обґрунтовано методичний підхід інтенсифікації розвитку стартапів за рахунок викори- стання штучного інтелекту; який, на відміну від відомих, базується на визначенні в інтерактив- ному режимі потреб стартапів; та дає змогу підвищувати ефективність роботи стартапів за ра- хунок використання порад та відповідей систем штучного інтелекту.

Навчальний заклад: Харківський навчально-виховний комплекс № 45 «Академічна гімназія» Харківської міської ради Харківської області

Автор: Руккас Олена Кирилівна

Відділення: Економіки

Секція: Мікроекономіка та макроекономіка

Область: Харківська область