Image

Оптимізація електричних та термоелектричних параметрів монокристалів AgSbSe2-PbSe, та термоелектроперетворювачів на їх основі

Опис:

Мій проєкт присвячений дослідженню нових напівпровідникових сполук AgSbSe2-PbSe, а саме удосконаленню їх електричних та термоелектричних параметрів. Проведено експериментальні дослідження з оптимізації цих параметрів: відпал, втирання індій-галієвої евтектики та витримка під тиском. У результаті нам вдалось підвищити коефіцієнт Зеєбека, збільшити електропровідність зразків, внаслідок чого збільшилась їх термоелектрична добротність. Це означає, що даними методами можна підвищити «ефективність» термоелектрогенераторів на основі даних напівпровідникових кристалів.У процесі роботи нам потрібно було експериментально виміряти коефіцієнт теплопровідності обраних зразків, але сучасні установки є досить громіздкими та дорогими, їх важко було зібрати в умовах наших лабораторій. Тому ми розробили та створили власну установку та провели ряд експериментальних вимірювань, в результаті яких можна стверджувати про придатність нашої установки для наукових досліджень.

Навчальний заклад: НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Автор: Пішова Поліна Володимирівна

Відділення: Фізики і астрономії

Секція: Експериментальна фізика

Область: Волинська область