Image

Обгрунтування та дослідження перспективних практичних моделей мендосинського двигуна

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено експериментальному дослідженню роботи мендосинського двигуна в розрідженому повітрі, розрахуванню ККД, обертального моменту та розробки обертової конструкції для презентацій за його принципом дії. Як результат, ми виготовили робочий зразок мендосинського двигуна та модель його практичного застосування, проаналізували роботу двигуна в розрідженому повітрі, розрахували важливі характеристики. Новизна роботи полягає у тому, що експериментально-дослідним шляхом проаналізована робота двигуна в розрідженому повітрі, визначена величина ККД нашого двигуна та обертального моменту, розроблено практичне застосування за принципом дії мендосинського двигуна.Практична значимість роботи полягає в тому, що теоретичні результати, підтверджені експериментально, можуть бути застосовані для видачі рекомендацій до покращення роботи мендосинського двигуна в подальшому. А розроблена та виготовлена обертова енергонезалежна конструкція може використовуватись як підставка під макет ракети для презентації.

Навчальний заклад: Харківський Політехнічний Інститут

Автор: Риндіна Марина Сергіївна

Відділення: Технічних наук

Секція: Технологічні процеси та перспективні технології

Область: Полтавська область