Image

Темп і категорія руху в романі "Улісс" Джеймса Джойса

Опис:

Написання роботи зумовлене необхідністю аналізу параметрів і характеристик темпу як змістотвірного принципу категорії руху в 15-му епізоді роману «Улісс» Дж. Джойса та відсутністю наукових досліджень у цьому напряму, важливому для повноцінного розуміння поетики і сюжетики тексту. У ході роботи визначені темпові характеристики текстуальних чинників, що створюють в епізоді «Цирцея» ефект руху. Цьому сприяло розглянення музичної, мовознавчої і просодичної категорії темпу з точки зору теорії літератури, встановлення ступеню вивченості стилістичних і семантичних прийомів поетики роману «Улісс» Дж. Джойса, дослідження синтаксичних, фонетичних та лексичних особливостей епізоду «Цирцея» як елементів темпоритмічної структури тексту, характеристика ідейного та стилістичного поля руху в «Цирцеї» з точки зору агогічних змін, аналіз художньої функціональності виділеної дихотомії «динаміка – статика» в сюжеті роману.У роботі вперше сформульований і змістовно обґрунтований метод аналізу темпу як літературознавчого поняття з використанням відомих музичних, мовознавчих і просодичних принципів, завдяки якому визначена специфіка і функціональність темпового поля «Цирцеї» на темпоритмічному, сюжетному та образному рівнях.

Навчальний заклад: Київський університет імені Бориса Грінченка

Автор: Мастєрова Анастасія Павлівна

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Зарубіжна література

Область: Харківська область