Image

Модернізація контейнерів для відпрацьованого ядерного палива

Опис:

Актуальність роботи полягає у тому, що не існує єдиного ефективного екологічно безпечного методу захоронення відпрацьованого ядерного палива із максимально зниженими ризиками можливості вибуху контейнера, та багатоцільовому використанні тепла, що виділяється паливними збірками з саме ядерним паливом.Метою роботи є покращення вже існуючого контейнера для зберігання відпрацьованого ядерного палива у сухих сховищах, шляхом встановлення між стінками контейнера термоелектричного генератора на елементах Пельтьє, що будуть приєднані електричними ланцюгами хоча б до одного вентилятора та/або хоча б одного термоелектричного холодильника на елементах Пельтьє, що будуть на відмінну від початкової версії контейнера, створювати примусову конвекцію, що не потребує зовнішніх джерел живлення, і зменшує до нуля ризики вибуху самого контейнера через перепади температур самих паливних збірок.

Навчальний заклад: НТУУ "КПІ"

Автор: Олещенко Євгенія Олегівна

Відділення: Технічних наук

Секція: Технологічні процеси та перспективні технології

Область: м. Київ