Image

Створення геометричних моделей для розв’язання алгебраїчних задач

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу та класифікації різних відомих способів геометричного розв’язання алгебраїчних задач різних типів, а також створенню власних задач та їх геометричного розв’язку.Досить часто геометрія зустрічається в інших дисциплінах, особливо в алгебрі. Інтеграція двох різних предметів називається міжпредметними зв’язками, і є дуже корисною для використання: вона розвиває у школярів багато важливих і необхідних навичок, таких як просторова уява і логічне мислення, вміння проводити аналіз задачі та шукати різні можливі шляхи її розв’язання, здатність використовувати отриманні знання на практиці та багато інших. Тому, я вирішила зацікавити учнів і вчителів даною темою та заохотити до ширшого використання міжпредметних зв’язків на шкільних уроках математики. Також метою було показати доцільність та раціональність використання цих прийомів при розв’язанні негеометричних завдань, оскільки вони значно спрощують розв’язок, роблять його більш наочним та ефективними, й часто допомагають запобігти громіздких обчислень.У роботі я виявляю алгебраїчні задачі, які можна розв’язати геометрично, класифікую знайдені приклади за типами задач та різними методами їх геометричного розв’язання. Після чого розглядаю створені мною власні геометричні розв’язки до вже існуючих задач, а також мої власні завдання, їх подальший геометричний розв’язок та порівняння його із алгебраїчним способом розв’язання. Методи і задачі, розглянуті в даній роботі, можуть бути використані як на уроках для розширення кругозору учнів, так і на факультативах, при підготовці до олімпіад, ДПА та ЗНО з математики.

Навчальний заклад: Комунальний заклад "Вінницький технічний ліцей"

Автор: Власюк Дарина Геннадіївна

Відділення: Математики

Секція: Математичне моделювання

Область: Вінницька область