Image

«Добро» і «зло» в англійській літературі: інтертекстуальний діалог вікторіанського та неовікторіанського романів (Ч. Дікенс, А.С. Байєт)

Опис:

Дослідницький проєкт присвячено аналізові тексту сучасного англійського роману «Дитяча книга» А.С. Баєт у світлі теорії інтертекстуальності та діалогічності з романом Ч.Дікенса «Пригоди Олівера Твіста» , а також в аналізі особливостей міжтекстової взаємодії вікторіанського та неовікторіанського романів щодо словесно-образного втілення категорій «добро» і «зло». Нами проаналізовано стильові риси «вікторіанського роману», означено жанрові особливості «неовікторіанського роману» як інтертексту, виокремлено ключові слова-поняття як складові досліджуваних категорій «добро» і «зло», а також акцентовано увагу на особливостях міжтекстової взаємодії між сучасним англійським «неовікторіанським» та вікторіанським романами.Спільними у романах Ч.Дікенса, А.С. Баєт постають вікторіанські цінності, вікторіанський стиль, вікторіанський склад розуму, змалювання широкого кола проблем суспільного та морального характеру на тлі панорамного зображення англійського життя, а також тлумачення «добра» і «зла» як соціальних та особистісних категорій. Діалогічність романів «Пригоди Олівера Твіста» і «Дитяча книга» спостерігається у художній специфіці творів: взаємопроникненні, переплетенні дидактизму та гумору, фактографічній фіксації типових явищ суспільно-політичного життя країни та моралізаторстві разом із прийомами контрасту, гротеску тощо. «Дитяча книга» відтворює атмосферу ХІХ століття, зосереджуючись на репрезентації ідеологічних настанов і принципів, характерних для вікторіанської свідомості, а інтертекстуальність вибудовується у вигляді запозичення, розвитку ідей, згоди, підтвердження, алюзії, наслідування, варіації і стилізації і т.ін.

Навчальний заклад: Хмельницький колегіум імені Володимира Козубняка

Автор: Маховський Тарас Володимирович

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Зарубіжна література

Область: Хмельницька область