Image

Лінгвопрагматичний аспект французького сленгу соціальної мережі Instagram

Опис:

Метою данної роботи є окреслити статус нових лексичних одиниць соціальної мережі Instagram, виявити особливості їх утворення, здійснити лінгвопрагматичний аналіз і розробити класифікацію новоутворень відповідно до виділених тематичних груп та визначити їх емоційно-оцінний компонент у кожній групі зокрема та загалом. Об’єкт дослідження – сленгові неологізми соціальних мереж Instagram. Предмет дослдіження – морфологічні, структурно-семантичні та прагматичні особливості сленгових неологізмів соціальної мережі Instagram. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що в дослідженні досліджено лексику соціальної мережі Instagram під кутом зору застосування словотвірних моделей; здійснено лінгвопрагматичний аналіз сленгових неологізмів соціальної мережі Instagram; вивчено емоційно-оцінний компонент французьких сленгових одиниць соціальної мережі Instagram.Актуальність дослідження полягає в тому, що більшість населення Землі, що мають доступ до Інтернету, користуються соціальною мережею Instagram мало не щодня. Французькі інста-блогери є популярними у малих колах, але їх популярність росте кожен день, бо їх підписники вважають, що їх життя дуже цікаве. Прочитавши багато постів під фотографіями інста-блогерів, ми помітили багато французького сленгу. У нас це викликало неабиякий інтерес і, як нам відомо, системне вивчення поняття «сленг» у французьких блогерів в соціальній мережі Instagram не проводилося, що і зумовило вибір теми нашого дослідження.

Навчальний заклад: Запорізька гімназія №50 Запорізької міської ради Запорізької області

Автор: Костюк Ольга Сергіївна

Відділення: Мовознавства

Секція: Французька мова

Область: Запорізька область